خرید و دانلود(تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج – مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبد)

PID,فلوتاسیون,کنترل سطح,کانسار,نرم افزار,استخراجتهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج – مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبد|50085460|yom50085460|
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج – مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبدقابل مشاهده می باشد

تهیه نرم افزار به منظور انتخاب روش استخراج – مطالعه موردی کانسار مس چهارگنبد در این مقاله موضوعات سلول فلوتاسيون ستوني ،PID , كنترل سطح، كنترل,تعيين تابع انتقال سيستم,طراحي كنترل كننده, بررسی می شوند كنترل يك سيستم در مفهوم كلي، به اين معنا است كه يك كميت مورد نظر در يك سيستم يا مكانيزم
يا ماشين، در مقدار معيني باقي مانده و يا طبق روال مطلوب و مورد نظر تغيير يابدو يك شيوه
كنترلي، عملي است كه مي كوشد تا در حضور اغتشاش، اختلاف بين خروجي سيستم (مقدار متغير تحت
كنترل) و مقدار مطلوب را كمينه كند و اين كوشش بر اساس مقدار اختلاف صورت ميگيرد.
شيوه بكارگرفته شده در اين تحقيق، كنترل پايدارساز بوده كه معمولا به دو روش سيستم كنترل پسخور
و سيستم كنترل پيشخور انجام مي شود. در سيستم پسخور كه معمول تر و ساده تر است، يك حسگر و
انتقال دهنده، مقدار واقعي متغير تحت كنترل را اندازه گيري مي كند و يك سيگنال به كنترل كننده
پسخور مي فرستد تا اين سيگنال با مقدار مطلوب مقايسه گردد. تابع كنترل كننده نيز يك سيگنال
مناسب با مقدار خطا توليد مي كند تا مقدار متغير تاثيرپذير را طوري تنظيم كند كه تفاوت بين مقدار
واقعي و مقدار مطلوب متغير تحت كنترل، كاهش يابد.شكل ١، عوامل موثر بركنترل سطح را در سلول
ستوني نشان مي دهد.